Baba Kama 9:6-7

משנה ו

נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש מחל לו על זה ועל זה חוץ מפחות משוה פרוטה בקרן אינו צריך לילך אחריו נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן מחל לו על החומש ולא מחל לו על הקרן מחל לו על זה ועל זה חוץ משוה פרוטה בקרן צריך לילך אחריו

ר' עובדיה מברטנורא

חוץ מפחות משוה פרוטה וכו ולא חיישינן שמא יתיקר וישוב על שוה פרוטה, ואפילו הגזל בעין אינו צריך להוליכו אחריו

---------------------------------- משנה ז

נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש ה"ז משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן פחות משוה פרוטה וכן בפקדון שנאמר בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו או מצא אבידה וכחש בה ונשבע על שקר הרי זה משלם קרן וחומש ואשם היכן פקדוני אמר לו אבד משביעך אני ואמר אמן והעדים מעידים אותו שאכלו משלם קרן הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם

ר' עובדיה מברטנורא

ונשבע לו על החומש שבועה שניה, שנתנו לו, והודה שלא נתנו

הרי זה משלם חומש על חומש חומשו של חומש, דחומש ראשון נעשה קרן

עד שיתמעט וכו שאם חזר ונתן לו חומש ראשון ונשבע על השני והודה, משלם חומשו וחומשו של חומש שני, וכן לעולם. שנאמר וחמישיתיו יוסף עליו, התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחד

תשומת יד הלואה

עשק את עמיתו שכר שכיר

משלם קרן דאין חומש ואשם אלא אם כן הודה. דכתיב בגזל הגר בפרשת נשא, והתודה